Protokoll del 3 årsberetninger

Del 1 og 2 ligger som bilder, da disse er signert.

Referat Medlemsmøte i Horten Hundeklubb

Referat-medlemsmøte-1-2020-i-Horten-Hundeklubb

Referat fra medlemsmøtet som ble avholdt etter årsmøtet.

2019 Årsmøtepapirer side 2

2019 Årsmøtepapirer side 2

2018 Årsmøtepapirer

Ferdige årsmøtepapirer etter justeringer vedtatt på årsmøte

2018.01.08 Styremøte

2017.11.13 Styremøte

2017.10.10 Styremøte

2017.09.05 Styremøte

2017.08.01 Styremøte

2017.06.19 Medlemsmøte

2017.06.12 Ekstraordinært styremøte

2017.06.06 Styremøte

2017.04.04 Styremøte

2017.03.03 Styremøte

2017.02.20 Medlemsmøte

2017.02.06 Styremøte

2017 Årsmøteprotokoll

2016.10.24 Styremøte

2016.08.22 Styremøte

2016.06.13 Styremøte

2016.04.18 Styremøte

2016.02.29 Styremøte

2016.02.15 Medlemsmøte

2016 Årsmøteprotokoll

2013.06.13 Styremøte

2013.05.06 Styremøte

Del denne siden