Kontakter

Mail; post@hortenhundeklubb.com

Styret

Leder: Terje Johansen tlf. 982 03 359

Nestleder: Ruth Berle tlf. 464 32 988

Kasserer: Elisabet Berle tlf. 932 12 411

Sekretær: Irene F. Hansen tlf. 928 05 222

Styremedlem: Ingrid Soleim tlf. 907 24 437

Styremedlem: Ann Ekenes tlf. 938 92 462

Varamedlem: Marte Aanerud tlf. 901 01 113

Varamedlem: Charlotte Stousland tlf. 478 83 411