2018 Årsmøtepapirer

Ferdige årsmøtepapirer etter justeringer vedtatt på årsmøte

2018.01.08 Styremøte

2017.11.13 Styremøte

2017.10.10 Styremøte

2017.09.05 Styremøte

2017.08.01 Styremøte

2017.06.19 Medlemsmøte

2017.06.12 Ekstraordinært styremøte

2017.06.06 Styremøte

2017.04.04 Styremøte

2017.03.03 Styremøte

2017.02.20 Medlemsmøte

2017.02.06 Styremøte

2017 Årsmøteprotokoll

2016.10.24 Styremøte

2016.08.22 Styremøte

2016.06.13 Styremøte

2016.04.18 Styremøte

2016.02.29 Styremøte

2016.02.15 Medlemsmøte

2016 Årsmøteprotokoll

2013.06.13 Styremøte

2013.05.06 Styremøte